تبادل لینک اتوماتیک با تمام وب سایت ها

يك راه‌حل براي رفع خشكي موي سر

ده درصد از مو را آب تشكيل مي‌دهد.

اگر از ميزان رطوبت مو كاسته شود، مو به‌طور طبيعي شروع به جذب آب مي‌كند.

داروهاي مرطوب‌كننده به تنهايي نمي‌توانند آب ازدست‌رفته را به موها بازگردانند.

راه‌حل مناسب، استفاده از اسيدهاي چرب طبيعي است.


يكي از بهترين و غني‌ترين گياهان داراي اسيدهاي چرب كه مي‌تواند رطوبت كافي را به موهاي خشك بازگرداند زعفران است.

پوست سر به‌طور طبيعي اسيد چرب توليد مي‌كند.

شما نيز مي‌توانيد با چند اقدام ساده اسيدهاي چرب طبيعي ازدست‌رفته را به مو بازگردانيد.
چند قطره روغن زعفران را در كف دست بريزيد و هر دو دست را به هم بماليد.
كف دست‌ها را به آرامي روي موهاي خشك بماليد.

در ابتدا نوك موهاي خود را به اين روغن آغشته كنيد.

مقدار چربي‌اي كه در موهاي شما نفوذ خواهد كرد.

نامحسوس است، ولي تداوم اين كار باعث بازگشت رطوبت ازدست‌رفته به موهاي شما خواهد شد. پویا آنلاین
ابر :